HISTORIE

Protiletecká obrana

Raketová základna Bratronice – též RZ Bratronice – byla zbudována v 80.letech jako součást nového systému protivzdušné obrany pro hlavní město Prahu. S rostoucí technologickou vyspělostí vzdušných zbraňových systémů a technologií bylo třeba modernizovat a vylepšovat protivzdušnou obranu. Od druhé světové války byla obrana vzdušného prostoru řešena pomocí dělostřeleckých baterií. V 60. letech ovšem přichází na scénu modernější technologie – dálkově odpalované rakety země-vzduch. Pro tento nový způsob obrany vzdušného prostoru bylo třeba vybudovat také novou síť základen. Hlavní město Praha mělo v rámci Republiky a celého sovětského bloku vlastní síť obrany, která v době svého dokončení měla kolem dvaceti základen a podpůrných komplexů. Z toho osm jich bylo stejného typu jako RZ Bratronice.

Historie základny

RZ Bratronice byla vybudována v letech 1973 – 1985 a byl zde usídlen útvar 14. plro* Bratronice u Kladna. Bratronická základna je tak součástí systému další 19-ti plro, které všechny spadají pod 71. plrb**, jejíchž velitelství je v podzemním komplexu Drnov, který leží poblíž Slaného.
Dodnes můžeme v základně najít dokonelé svěděctví o fungování a stylu života. Máme zde tři klamné cíle, které měly být viditelným terčem, který nepřítel zničí jako první. Dále zde máme, čtyři odpaliště raket. Na každém odpališti byl raketový systém, který mohl najednou nést až čtyři rakety PLRK S-125 Něva s doletem 18km a možností sestřelit i nízko letící cíle. Dále můžeme do dnešního dne na základně najít sklady těchto raket, bunkry pro radiovou techniku, kasárny pro vojáky, psinec pro hlídací psy. A jako třešničku na dortu zde můžeme najít i zbytky tehdejší sauny.

*) PLRO – protiletadlový raketový oddíl
**) PLRB – protiletadlová raketová brigáda